ENERJİ

Yerli ve Yenilebilir Enerji büyümelerindeki payımızı artırma hedefiyle yolumuza devam ediyor ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak, aynı zamanda sektörel gelişime liderlik etmek amacıyla Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına da öncelik veriyoruz.

Enerji Stratejimiz
Melike Enerji olarak sektörümüzdeki küresel ve ulusal risk ve fırsatların bilincinde olup, bu çerçevede sürdürülebilirlik stratejimizi “Yönetimsel Yaklaşımımız”, “Çevresel Sürdürülebilirlik”,“Çalışanlarımız”, “Ar-Ge ve İnovasyon” ve “Toplumsal Sorumluluğumuz” olmak üzere beş alanda ele alıyoruz.