TAKİP ET

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Melike Tekstil 2000 yılında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçip faaliyetlerini artırarak günümüze kadar başarılı bir şekilde gelmiştir.

KALİTE POLİTİKALARIMIZ


Politikamız, müşterilerimizin isteklerini ön planda tutarak varılan karşılıklı uzlaşma doğrultusunda fiyat, termin ve istenen özelliklerde kaliteyi  üretmektir. Bu politikamızı gerçekleştirirken amacımız; huzurlu ve güvenli çalışma ortamı sağladığımız tüm çalışanlarımızla beraber, çıkmış olduğumuz kalite yolculuğunda mükemmelliği yakalamak için eğitim sürekliliğini sağlamak. Bilgi teknolojisini yakından takip ederek ve uygulayarak sürdürdüğümüz gelişim çabamız, tedarikçilerimizin desteklenmesi ve iyileştirilmesi  çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Politikamızın başarısı için benimsediğimiz ilkeler;

  HER ALANDA SÜREKLİ İYİLEŞME

  İLK SEFERDE DOĞRU ÜRETMEK

Prensibimiz;

Hataları  saptamak  yerine, önleyici tedbirler almaktır.

 Amaç 

Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı MELİKE TEKSTİL ve bağlı grup şirketlerinin iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir.

Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır.

 Kapsam

Bu politika, MELİKE TEKSTİL bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm lokasyonlardaki çalışanlar, lokasyon içi ve dışı tedarikçiler / yüklenici tarafından uygulanır.

 Sorumluluk

Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

 Politika

·         Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.

·         MELİKE TEKSTİL Genel Müdürü bu politikayı onaylamıştır.

·         Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:

·         Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi

·         Bilginin yetkisiz erişimden korunması

·         Bilginin gizliliğinin sağlanması

·         Bilginin bütünlüğünün korunması

·         İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması

·         Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

·         İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

·         Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması

·         Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu'na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması

·         Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.

·         Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.

·         Bilgi Güvenliği Yönetim Kurulu bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

·         Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.

·         Bilgi Güvenliği Politikasına uyumluluk tüm çalışanlar için zorunludur.

BİZ KİMİZ

BİZ KİMİZ

Sektörde 20 yıllık bir tecrübe ve toplamda 309.800 metrekarelik beş dev tesisimizle sektörümüzde Dünya’nın önde gelen ve tercih edilen markası olma yolunda ilerliyoruz.

BAŞKANIN MESAJI

BAŞKANIN MESAJI

Melike Tekstil 20 yıl önce bugün ulaştığımız hedeflerin hayalleriyle kuruldu. Geçen yıllar bize yeni hedefler gösterse yeni hayaller kurdursa da bugün ulaştığımız nokta ile gurur duyuyoruz.

KİLOMETRE TAŞLARI

KİLOMETRE TAŞLARI

Melike Tekstil olarak faaliyetlerimize başladığımızdan beri her gün gelişerek Türkiye'de ve Dünya'da iplik sektöründe adımızı duyurduk

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI

Melike grup için “insan” tüm işletme kaynaklarını harekete geçiren temel kaynaktır. İnsan Kaynakları Politikamız, şirketimizin bu en temel kaynağı olan ekibimizin Melike Tekstil’in vizyonunu anlamış, kalite ve müşteri odaklı, yeniliklere açık olması yönünde çalışır.

KVKK

KVKK

Cras mattis iudicium purus sit amet fermentum at nos hinc posthac, sitientis piros afros. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, petierunt uti sibi concilium totius Galliae in diem sed eius mod tempor incidunt ut

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

İplik sektöründeki 20 yıllık deneyimimizle, hem Türkiye'de hem de Global piyasada büyümeye ve yatırımlarımıza devam ediyoruz.

VİZYON MİSYON

VİZYON MİSYON

Melike Tekstil 2000 yılında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçip faaliyetlerini artırarak günümüze kadar başarılı bir şekilde gelmiştir.